Mentorordninger

Ordinære opgaver

Mentorordninger er primært for unge mellem 18 og 30 år.

Mentorordninger giver jobcentret mulighed for at opnå en hurtigere og bedre indslusning af de unge til uddannelse- og arbejdsmarkedet.

Mentorordninger til fastholdelse af den unge i uddannelse.

Mentorordninger til fastholdelse af den unge i praktik/jobtræning.

Særlige opgaver:

Mentorordninger for frafaldstruede unge med forskellige problemstillinger: personlige, sociale, misbrug, kulturelle, kriminelle, personlighedsforstyrelser.

Sådan arbejder vi

Mentoren...

  • er den unges faste støtte
  • vejleder og strukturerer den unges hverdag
  • sikrer og støtter at den unge møder til tiden
  • sørger for at den unge møder op til diverse møder hos det offentlige
  • skaber kontakt til tværfaglige aktører
  • sikrer høj faglighed og ansvarlighed

Hvem er vi?

Hej! Mit navn er Ulla Carlsen.

Ring/skriv endelig, hvis du har spørgsmål til mentorordninger eller Relationsteamet generelt.


Relationsteamet sikrer en høj faglighed blandt konsulenterne, og de er nøje udvalgte, så de vil matche den pågældende opgave.

Opgavens varighed kan variere, men perioder på minimum 3 mdr. anbefales.

Relationsteamet sikrer, at den enkelte sagsbehandler fra jobcentret, får en status på forløbet hver anden måned.